Teollinen omistaja

Oras Invest on perheyhtiö ja teollinen omistaja. Kehitämme omistamiamme yrityksiä aktiivisen hallitustyöskentelyn kautta yritysten johdon kanssa päämääränä luoda kestävää, pitkän aikavälin arvonnousua.

Oras Investin omistukset

Strategia

Olennainen osa arvon luomisessa on hyvä omistusrakenne. Tavoitteenamme on olla suurin omistaja listatuissa yrityksissämme ja enemmistöomistaja listaamattomissa yrityksissä. Tämä tarjoaa meille mahdollisuuden omistustemme aktiiviseen ja rakentavaan kehittämiseen pitkällä aikavälillä sekä omistustemme arvon nostamiseen. Me saatamme myös hankkia erisuuruisia osuuksia ei-ydinyrityksistä, joilla on potentiaalia kehittyä ydinyrityksiksi tulevaisuudessa. Hyvä hallintotapa on luontainen osa yritystämme ja kiinnitämme suurta huomiota hyvään hallitustyöskentelyyn. Yritysten jatkuva uudistaminen aktiivisen hallitustyöskentelyn kautta yhteistyössä yritysten johdon kanssa turvaa pitkän aikavälin arvonnousun.

Pitkän aikavälin tavoitteet

Nettovarallisuuden kasvu ja osinkotuotot luovat omistuksen kokonaisarvon. Oras Invest tähtää omistajien kokonaistuottoon, joka on enemmän kuin pääomakustannukset suhdannekierron aikana.